Πολιτική Απορρήτου

Τέχνη. 1 γενικές προμήθειες

Στο bulbmed2002.com Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, με την ιδιότητά μας ως Διαχειριστής προσωπικών δεδομένων, που μας παρέχετε.

Αυτή η Πολιτική εξηγεί πότε και γιατί συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες ("προσωπικές πληροφορίες",και τα "προσωπικά δεδομένα" χρησιμοποιούνται ως πανομοιότυποι όροι στην παρούσα Πολιτική) για ανθρώπους, που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας, πώς το χρησιμοποιούμε, τις συνθήκες, πού μπορούμε να το αποκαλύψουμε σε άλλους και πώς το διατηρούμε ασφαλές.

Ενδέχεται να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική από καιρό σε καιρό, σαν αυτό, ότι παρακαλώ βεβαιωθείτε, ότι είστε εξοικειωμένοι με την τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτήν την πολιτική.

Καμιά ερώτηση, που σχετίζονται με αυτήν την Πολιτική μπορούν να σταλούν σε e-mail: bulmed2002@gmail.com

Τέχνη. 2 Σχετικά με εμάς

Είμαστε το bulmed2002.com, και παρέχει υπηρεσίες, προϊόντα ή γενικές πληροφορίες για την επιχείρησή μας.

Η διεύθυνση του γραφείου μας είναι Rakovski 4151 αυτός είναι. Πολιτοφυλακή 5. Όταν χρησιμοποιούμε «εμείς» και «εμείς» και ρήματα σε αυτή τη μορφή στο παρακάτω κείμενο, εννοούμε το bulmed2002.com

Τέχνη. 3 Πώς συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς

Λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας bulmed2002.com, για παράδειγμα όταν στέλνετε ένα αίτημα για να λάβετε μια προσφορά/πληροφορίες, ή στη διαδικασία, στο οποίο δηλώνετε, παραγγείλετε και χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο.

Τέχνη. 4 Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε

Συλλέγουμε μόνο βασικά προσωπικά δεδομένα για εσάς, που δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ("ευαίσθητα δεδομένα"). Τα προσωπικά στοιχεία, που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα, διεύθυνση, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, άλλα στοιχεία, που απαιτούνται από τον Λογιστικό Νόμο και άλλους νόμους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το ποιες σελίδες επισκέφτηκαν και πότε.

Τέχνη. 5 Γιατί χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας

Πρέπει να γνωρίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να σας παρέχει τις υπηρεσίες, προσφέρεται μέσω αυτού του ιστότοπου, στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ μας σε σχέση με την παροχή τους, καθώς και πληροφορίες, που έχετε ζητήσει ή συμφωνήσει ρητά. Δεν θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, που δεν χρειαζόμαστε για τους παραπάνω σκοπούς.

Τέχνη. 6 Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, προς την:

 • Παρέχουμε τις υπηρεσίες, που έχετε δηλώσει, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των παραγγελιών σας και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας, που προκύπτει από τη μεταξύ μας συμβατική σχέση;
 • Παρέχουμε νέες πληροφορίες, που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες, που έχετε δηλώσει;
 • Απαντήστε σε ερωτήματα και σας παρέχετε πληροφορίες, που ζητήσατε, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας επίλυσης ερωτήσεων, που προκύπτουν σε σχέση με τις έρευνές σας;
 • Χρησιμοποιούμε επαναληπτικό μάρκετινγκ μέσω αξιόπιστων τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Google AdWords και Facebook;
 • Αναζητούμε τις απόψεις ή τα σχόλιά σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα/εκπαίδευση που παρέχουμε;
 • Πραγματοποιούμε στατιστικές και άλλες αναλύσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας;
 • Διασφαλίζουμε τη διατήρηση των συμφερόντων σας σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας;
 • Σας ενημερώνουμε για αλλαγές στους γενικούς όρους, πολιτική απορρήτου ή τις υπηρεσίες μας.

Τέχνη. 7 Πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό και για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για τη σχετική δραστηριότητα, για την οποία παρέχονται, ή όπως προβλέπεται σε σύμβαση μεταξύ μας, με την επιφύλαξη συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις και προθεσμίες, που προβλέπονται από τον Λογιστικό Νόμο, φορολογικούς νόμους και άλλες εφαρμοστέες νομικές πράξεις που ισχύουν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

Τα δεδομένα, που έχετε παράσχει για χρήση για σκοπούς μάρκετινγκ, διατηρούνται μέχρι να μας ενημερώσετε, ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε σχετικές πληροφορίες από εμάς.

Μετά την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα καταστρέφουμε.

Τέχνη. 8 Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας

Δεν θα πουλήσουμε, παρέχουμε ενοικίαση, ούτε θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, υπεργολάβοι και άλλοι συναφείς οργανισμοί αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκτέλεσης καθηκόντων και της παροχής υπηρεσιών σε εσάς για λογαριασμό μας.

Ανεξάρτητα, όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, αποκαλύπτουμε μόνο προσωπικές πληροφορίες, που είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας, και έχουμε συμβόλαιο με τον σχετικό τρίτο, που απαιτεί να διατηρεί τις πληροφορίες σας ασφαλείς και να μην τις χρησιμοποιεί για δικούς της σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Δεν θα παρέχουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ, εκτός αν το έχετε ζητήσει, ή απαιτείται από το νόμο, νομική πράξη ή για την πρόληψη απάτης ή άλλου εγκλήματος.

Συνεργαζόμαστε με διάφορους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, για να σας παρέχουμε ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες. Όταν ρωτάτε ή αγοράζετε κάποια από αυτές τις υπηρεσίες, ο σχετικός τρίτος πάροχος υπηρεσιών θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας, να σας παρέχει πληροφορίες και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, που προκύπτουν σχετικά στο πλαίσιο συμβάσεων μαζί τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ενεργούν ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων των πληροφοριών σας, και επομένως συνιστούμε να εξοικειωθείτε με την Πολιτική Απορρήτου τους. Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών θα μοιραστούν τις πληροφορίες σας μαζί μας, και θα το χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η παροχή των δεδομένων σας σε κρατικές αρχές μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στις περιπτώσεις και στο βαθμό που προβλέπει ο νόμος, που δεν υπερβαίνει τους στόχους, για την οποία ζητούνται.

Η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ασκεί νομικό έλεγχο στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και παρέχουμε πλήρη πρόσβαση στα μητρώα προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε υπό τις νομικές προϋποθέσεις για αυτό.

Τέχνη. 9 Πού επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Όλα τα προσωπικά δεδομένα, που επεξεργαζόμαστε υποβάλλονται σε επεξεργασία στη Βουλγαρία, αλλά για σκοπούς φιλοξενίας και υποστήριξης, αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στη Βουλγαρία. Τα τρίτα μέρη δεν έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

Άρθρο 10 Σε ποιες περιπτώσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Έχετε την επιλογή εάν θα λάβετε ή όχι πληροφορίες από εμάς.

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ελεύθερα, όταν και στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών, που έχετε δηλώσει, των συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ μας, για την παροχή νέων πληροφοριών, που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες, που έχετε δηλώσει, σε απάντηση στο ερώτημά σας, για τους σκοπούς της διατήρησης των συμφερόντων σας σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας, είτε βάσει νομικής απαίτησης. Έχουμε το δικαίωμα να αποστέλλουμε ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέα από τον ιστότοπο, σε ποιο ενημερωτικό δελτίο έχετε εγγραφεί με τη διεύθυνση email σας.

Δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω e-mail,τηλέφωνο, μέσω γραπτών μηνυμάτων, ή ταχυδρομικώς, εκτός εάν μας έχετε δώσει εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεσή σας, ή η επικοινωνία σχετίζεται άμεσα με εσάς και πληροί τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός λειτουργίας (ΕΕ) 2016/679),

Άρθρο 11 Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να μας ρωτήσετε ανά πάσα στιγμή:

 • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται κατά τη διαδικασία παροχής και χρήσης των υπηρεσιών, περιεκτικός: επιβεβαίωση εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τι κατηγορίες είναι, τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας, και αποδέκτες, στους οποίους κοινοποιούνται τα δεδομένα, καθώς και ένα μήνυμα με αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία, και την πηγή τους;
 • διόρθωση πληροφοριών, που μας δηλώσατε, όταν έχει γίνει λανθασμένο ή ξεπερασμένο, π.χ. στη διεύθυνση email σας, και κάθε άλλη πληροφορία;
 • διαγραφή ή αποκλεισμός των προσωπικών σας δεδομένων, όταν η επεξεργασία τους δεν πληροί τις απαιτήσεις του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή του γενικού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός λειτουργίας (ΕΕ) 2016/679);
 • κοινοποίηση αυτής της διόρθωσης, διαγραφή ή αποκλεισμός τρίτων, στο οποίο έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή συνεπάγεται υπερβολική προσπάθεια.

Η επιθυμητή ενέργεια για την παραχώρηση πρόσβασης, διόρθωση, η διαγραφή ή ο αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Η εκτέλεσή του είναι δωρεάν.

Για να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή αποκλεισμός των προσωπικών σας δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε, είναι απαραίτητο να μας στείλετε γραπτή αίτηση, που περιέχει:

1. Ονομα, διεύθυνση και άλλα στοιχεία για την ταυτοποίηση του σχετικού φυσικού προσώπου;

2. περιγραφή του αιτήματος;

3. προτιμώμενη μορφή για την παροχή των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο. 28, παίρνω. 1;

4. υπογραφή, ημερομηνία υποβολής της αίτησης και διεύθυνση αλληλογραφίας.

5. συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, όταν υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η αίτηση μπορεί να υπογραφεί και με ηλεκτρονική υπογραφή.

Η αίτηση αποστέλλεται με email: bulmed2002@gmail.com

Θα συμμορφωθούμε με το αίτημα πρόσβασής σας, διόρθωση, διαγραφή ή αποκλεισμός εντός χρονικού διαστήματος 14 ημέρες, με την επιφύλαξη συμμόρφωσης με νομικές απαιτήσεις και εξαιρέσεις από την άποψη αυτή.

Θα ενημερωθείτε για την απόφαση εκτέλεσης της ζητούμενης ενέργειας ή την άρνηση να το κάνετε όπως απαιτείται από το νόμο. Η ειδοποίηση θα σας σταλεί ταχυδρομικώς με την απόδειξη επιστροφής που θα ζητηθεί ή μπορεί να ληφθεί αυτοπροσώπως με υπογραφή.

Άρθρο 12 Πώς μπορείτε να υποβάλετε ένσταση ή καταγγελία κατά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, Έχετε το δικαίωμα να:

 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν υπάρχει νομική βάση για αυτό; όταν η ένσταση είναι δικαιολογημένη, τα προσωπικά δεδομένα του σχετικού ατόμου δεν μπορούν πλέον να υποβληθούν σε επεξεργασία;
 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ;
 • να ειδοποιηθείτε πριν γνωστοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα για πρώτη φορά σε τρίτους ή χρησιμοποιηθούν για λογαριασμό σας για τους σκοπούς του προηγούμενου σημείου αυτού του άρθρου, δίνοντάς σας την ευκαιρία να αντιταχθείτε σε μια τέτοια αποκάλυψη ή χρήση.

Εάν θέλετε να κάνετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τον τρόπο, στο οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο bulmed2002@gmail.com. Εάν δεν σας ικανοποιεί η απάντησή μας ή δεν σκέφτεστε, ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με νόμιμο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο φορέα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων - Επιτροπή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Διεύθυνση: πόλη. Σοφία 1592, είναι. «Ο καθ. Tsvetan Lazarov» αρ 2

Γλώσσα: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, φαξ: 02/915 35 25

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: kzld@cpdp.bg

Δικτυακός τόπος: www.cpdp.bg

Άρθρο 13 Διαθέσιμα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση

Όταν μας δίνετε προσωπικά στοιχεία, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία του γίνεται με ασφάλεια. Ο ιστότοπος bulmed2002.com χρησιμοποιεί πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας πιστοποιητικού SSL. Το HTTPS ελέγχει την ταυτότητα του ιστότοπου και του αντίστοιχου διακομιστή ιστού, στο οποίο έχει ανέβει. Επίσης, κρυπτογραφεί αμφίδρομα τη σύνδεση μεταξύ πελάτη και διακομιστή, που παρέχει προστασία από την υποκλοπή, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου των μηνυμάτων. Στην πράξη, αυτό παρέχει επαρκείς εγγυήσεις, ότι ο χρήστης συνδέεται στον σωστό ιστότοπο (όχι ψεύτικο αντίγραφο), καθώς και εγγυήσεις, ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων μεταξύ του χρήστη και του ιστότοπου δεν μπορεί να διαβαστεί ή να παραβιαστεί από τρίτους. Πρόσθετες πληροφορίες για το HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

Μη ευαίσθητες πληροφορίες (η ηλεκτρονική σου διεύθυνση, και το λεγόμενο) συνήθως μεταδίδεται μέσω Διαδικτύου, και αυτό δεν μπορεί ποτέ να είναι εγγυημένο 100% ασφάλεια. Σε αυτή την σύνδεση, αν και, ότι προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών, που μας στέλνετε, και το κάνετε με δική σας ευθύνη. Αφού λάβουμε τις πληροφορίες σας, Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των συστημάτων μας.

Άρθρο 14 Προφίλ

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.

Τέχνη. 15 Χρήση cookies('μπισκότα')

Όπως πολλές άλλες ιστοσελίδες, το ίδιο και η δική μας χρησιμοποιεί cookies. Τα "cookies" είναι μικρά μεμονωμένα πακέτα πληροφοριών, αποστέλλεται από έναν οργανισμό στον υπολογιστή σας, να σας αναγνωρίσουν κατά την επίσκεψή σας. Συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες περιήγησής σας. Αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τα μοτίβα επισκεψιμότητας των χρηστών, καθώς και να αναπτύξει στατιστικές αναλύσεις για τη χρήση των υπηρεσιών, όπως ο καιρός, δαπανώνται στον ιστότοπο και τις σελίδες, που επισκέπτονται συχνότερα. Τα cookies δεν σας προσδιορίζουν ως άτομο, και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία. Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και να παρέχουμε μια καλύτερη εξατομικευμένη υπηρεσία.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του, Συναινείτε στη χρήση των cookies, συμπεριλαμβανομένων των cookie του Google Analytics.

Εάν προτιμάτε να μην λαμβάνετε cookies κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο ή μέσω email με μορφή HTML, θα μπορούσατε να τους αρνηθείτε. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο να προειδοποιεί πριν αποδεχτεί ένα cookie ή να αρνηθεί τα cookies, όταν σε ειδοποιεί για την παρουσία τους. Συνήθως μπορείτε να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις στο μενού «Επιλογές» ή «Προτιμήσεις» του προγράμματος περιήγησής σας. Για να γνωρίζετε αυτές τις ρυθμίσεις, καθώς και για πιο αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί «Βοήθεια» από τα μενού του προγράμματος περιήγησής σας.

Άρθρο 16 Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, διαχειρίζονται άλλοι οργανισμοί. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τον ιστότοπό μας, σαν αυτό, ότι σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου άλλων ιστότοπων, που επισκέπτεστε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική ασφαλείας άλλων ιστότοπων, ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε συνδέσμους από τον ιστότοπό μας, για να τους φτάσει.

Επί πλέον, εάν ήρθατε στον ιστότοπό μας μέσω ιστότοπου τρίτου μέρους, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική απορρήτου και τις πρακτικές των κατόχων και των διαχειριστών αυτού του ιστότοπου τρίτων και σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική Απορρήτου του.

Τέχνη. 17 Μεταφορά προσωπικών πληροφοριών εκτός Ευρώπης

Ως μέρος των Υπηρεσιών, που σας παρέχουμε, η πληροφορία, που μας παρέχετε ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΕΕ"). Αυτές οι χώρες ενδέχεται να μην έχουν παρόμοια νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων με τη Βουλγαρία. Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, Συναινείτε σε αυτή τη μεταφορά, αποθήκευση, ή επεξεργασία. Εάν μεταφέρουμε τα στοιχεία σας εκτός ΕΕ με αυτόν τον τρόπο, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, για να διασφαλίσετε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ενώ βρίσκεστε εκτός ΕΕ, Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός ΕΕ, για να σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες.

Άρθρο 18 Αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής

Εξετάζουμε αυτήν την Πολιτική τακτικά, για τη διασφάλιση ποιότητας και νομικής προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Μάρτιο 2018 κύριος. και συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός λειτουργίας (ΕΕ) 2016/679).